top of page
Anasayfa: Welcome
Anasayfa: Blog2
  • Yazarın fotoğrafıEmre Anamur

Renault Grubu 2 milyar Euro tasarruf edecek


Renault Grubu, yıllık sonuçlarını açıkladığı tarihte vaat ettiği gibi, 3 yıl içerisinde 2 milyar Euro’dan fazla tasarruf sağlamayı ve yeni bir rekabetçi yapının temellerini atmayı hedefleyen dönüşüm programını bugün gerçekleştirdiği toplantıyla kamuoyuna açıkladı. Şirketin dönüşümünü hızlandırma çalışmasının temelinde yatan etkenler, Grubun karşılaştığı güçlükler, otomotiv endüstrisinin karşı karşıya kaldığı büyük kriz ve bir an önce hayata geçirilmesi gereken ekolojik dönüşüm olarak belirlendi. Müşteriyi önceliklerinin merkezinde tutarak nakit akışı oluşturmak üzerinde yoğunlaşan plan taslağı, şirketin dayanıklılığını artıracak. Operasyonel faaliyetlere daha verimli bir yaklaşım getiren taslak, kaynakların daha özenli bir biçimde yönetilmesi üzerine kurulu. Bununla birlikte, bu plan taslağıyla Renault Grubu’nun uzun vadeli gelişim temellerinin atılması amaçlanıyor. Grubun Fransa'daki faaliyetleri, elektrikli araçlar, hafif ticari araçlar, döngüsel ekonomi ve yüksek katma değerli inovasyon gibi gelecek vaat eden stratejik faaliyet alanları üzerinde yoğunlaşacak. Fransa'da yoğunlaşacak olan bu büyük bölgesel mükemmellik merkezleri, Grubun hızlı toparlanmasında ana rol oynayacak. Grubun Flins ve Guyancourt'daki faaliyetleri yeniden düzenlenecek.

Renault Grubu, kârlı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için yapmayı planladığı iş gücü düzenlemelerini, sosyal paydaşlar ve yerel kurumlarla örnek bir diyalog içinde gerçekleştirilmek için her türlü çabayı gösterecek. İş gücünü yeniden yapılandırma projesi, yeniden eğitim kurum içi görev değişiklikleri ve gönüllü ayrılma üzerine kurulu olacak. Üç yıla yayılacak proje kapsamında, Fransa'da 4600, dünyanın geri kalanında da 10.000’den fazla pozisyon daha azaltılacak.

Projenin ana unsurları

Projenin ana unsurları şunlar: İttifak'ın yaklaşık 800 milyon avro değerindeki güçlendirilmiş varlıklarından faydalanarak verimliliği artırmak ve mühendislik maliyetlerini azaltmak.

Araç tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin verimliliğini artırmak: bileşen çeşitliliğini azaltmak, standardizasyonu artırmak, İttifak içerisinde Lider - Takipçi (Leader – Follower) programlarını geliştirmek.

Kaynakları optimize etmek: yüksek katma değerli stratejik teknolojilerin geliştirilmesini Île-de-France'ta bulunan mühendislik tesislerinde yoğunlaştırmak; yurtdışı Ar-Ge merkezlerinin kullanımını optimize etmek ve alt yükleniciler görevlendirmek; dijital olanaklardan daha fazla faydalanarak olanakları optimize etmek.

Üretim optimizasyonuyla yaklaşık 650 milyon Euro tasarruf.

Endüstri 4.0 uygulamalarını genelleştirerek tesis dönüşümünü hızlandırmak.

Yeni mühendislik projelerinde uygulama iyileştirmeleri: Dijitalleşmeyi ve "tasarımdan- uygulamaya" ilişkisini hızlandırmak.

Endüstriyel kapasiteleri yeniden boyutlandırmak: Küresel üretim kapasitesini 2019'da 4 milyon araçtan 2024'e kadar 3,3 milyon araca çekmek (Harbour referansı).

Üretime dahil olan işgücünü düzenlemek.

Fas ve Romanya’da planlanan kapasite artırımı projelerinin askıya alınması, Grubun, Rusya'daki üretim kapasitelerinin yeniden düzenlenmesi ve dünya çapında vites kutusu üretiminin rasyonelleştirilmesi çalışması.

Fransa'da, üretimi optimize etmeye yönelik dört çalışma hipotezi, başta sosyal ortaklar ve yerel yetkililer olmak üzere tüm paydaşlarla derinlemesine istişare edilecek: Renault, Fransa'nın kuzeyinde elektrikli araçlar ve hafif ticari araçlar için bir mükemmellik merkezi oluşturma çalışmalarını değerlendirmek amacıyla Douai ve Maubeuge tesislerine ilişkin bir gözden geçirme süreci başlatılması.

Alpine A110 modelinin üretimi sona erdiğinde Dieppe tesisinin yeniden dönüşümü için tekrar planlama yapılması.

Choisy-le-Roi faaliyetlerinin Flins tesislerine aktarılmasını içeren döngüsel bir ekosistemin kurulması.

Renault Fonderie de Bretagne için ise stratejik bir değerlendirme başlatılması.

Destek operasyonlarının verimliliğinin arttırılması yaklaşık 700 milyon Euro tasarruf ettirecek.

Genel giderler ve pazarlama giderlerinin optimizasyonu: pazarlama giderlerini optimize etmek için dijitalleşme, şirketin örgütlenmesinde rasyonelleşme, maliyetle ilişkili destek işlevlerinin azaltılması.

Kaynakların daha iyi tahsisi için faaliyetlerin yeniden yapılandırılması.

Grubun temel faaliyetlerinin odak noktasının değiştirilmesi, özellikle şu kolları kapsayacak: RRG'nin (Renault Retail Group) Avrupa'daki entegre dağıtım ağının bir bölümü.

Renault Grubu’nun Çin merkezli Dongfeng Renault Automotive Company Ltd. (DRAC) şirketindeki hisselerinin Dongfeng Motor Corporation'a devredilmesi ve Çin'de Renault markalı içten yanmalı motorlu binek araç faaliyetlerinin durdurulması.

Bu projeler, yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak çalışanları temsil eden kuruluşlara sunulacak.

Bu planı uygulamanın tahmini maliyeti ise 1,2 milyar Euro seviyesinde.

Comments


Anasayfa: Video Player

Anamur Medya

Renault Austral 1.2 lt Tam Hibrit 200 HP E-Tech Hybrid Esprit Alpine 2024 Test / Emre Anamur

Anamur Medya
Renault Austral 1.2 lt Tam Hibrit 200 HP E-Tech Hybrid Esprit Alpine 2024 Test / Emre Anamur